Καθαρισμοί Χώρων Sabri Oil

 
Καθαρισμοί Χώρων Sabri Oil
 
Το συνεργείο καθαρισμού χώρων της Sabri Oil στη Μεταμόρφωση απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό και ενδεικτικά δύναται να αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου σας, βάση του κάτωθι προγράμματος.

ΠΡΩΤΗ ημέρα της εβδομάδας θα γίνεται σκούπισμα και σφουγγάρισμα στις σκάλες όλων των ορόφων, καθάρισμα στο ασανσέρ, στην κουπαστή, στα τζάμια της εισόδου και σκούπισμα πυλωτής.

ΔΕΥΤΕΡΗ
ημέρα της εβδομάδας θα γίνεται σκούπισμα και σφουγγάρισμα στις σκάλες όλων των ορόφων, καθάρισμα στο ασανσέρ, στα τζάμια της εισόδου, πλύσιμο της εξωτερικής εισόδου και του πεζοδρομίου.

Η πολυκατοικία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απέναντι στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού, ΙΚΑ-Δώρα - άδειες κ.τλ. και δεν επιβαρύνεται με έξοδα για τα υλικά καθαριότητας.
 
 
 
 
Έκδοση κοινοχρήστων Sabri-Oil
 
Ηρακλείου 37
14451 Μεταμόρφωση
 
Τηλέφωνο: +302102816039
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932611324
 
Φαξ: +302102818384