Έκδοση κοινοχρήστων - Διαχείριση πολυκατοικιών

 
Το γραφείο μας Sabri - Oil στη Μεταμόρφωση, βασισμένο στην εμπειρία του, αναλαμβάνει άμεσα και οικονομικά την έκδοση κοινοχρήστων και τη διαχείριση πολυκατοικιών.

Η έκδοση κοινοχρήστων μηνιαίως κοστολογείται ανάλογα με το πλήθος των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και η παράδοση τους είναι άμεση.

Η διαχείριση της πολυκατοικίας μηνιαίως κοστολογείται από 50€ και πραγματοποιούνται τα παρακάτω:
 
Έκδοση κοινοχρήστων - Διαχείριση πολυκατοικιών
 
  • Τήρηση βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.
  • Μηνιαία είσπραξη των κοινοχρήστων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
  • Πληρωμή των συνεργείων καθαρισμού, ανεκλυστήρων κ.τλ.
  • Παραλαβή, φύλαξη και χρήση αποθεματικού, ανάλογου των μηνιαίων αναγκών της πολυκατοικίας.
  • Προγραμματισμός των ετήσιων ανά σεζόν εργασιών, όπως π.χ. συντηρήσεις καυστήρα και λέβητα.
  • Αναγομώσεις πυροσβεστήρων και απολυμάνσεις κοινόχρηστων χώρων.
  • Αρχική ρύθμιση της λειτουργίας της θέρμανσης με χρονοδιακόπτη, καθώς και το τέλος αυτής, κατόπιν εντολής της επιτροπής της πολυκατοικίας.
  • Ετήσιος οικονομικος απολογισμός κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, η οποία προκαλείται από τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
 
 
 
 
Έκδοση κοινοχρήστων Sabri-Oil
 
Ηρακλείου 37
14451 Μεταμόρφωση
 
Τηλέφωνο: +302102816039
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932611324
 
Φαξ: +302102818384